Huisregels gedurende Harderwijk LIVE

Huisregels gedurende Harderwijk LIVE

Om de orde en veiligheid tijdens alle festiviteiten te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement onze huisregels. Het bezoek aan ons evenement en deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico.

 1. Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord en verplicht u zichzelf aan deze regels te houden.
 2. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, welke op verzoek moet worden getoond. Zonder geldige legitimatie kan de toegang worden geweigerd.
 3. Wanneer u het terrein verlaat en u komt voorbij de toegang, dan vervalt uw toegangsbewijs en kan en zal u niet meer worden toegelaten
 4. Eenmaal gekochte kaarten kunnen niet worden terug genomen of worden ingewisseld voor contanten.
 5. Het is niet toegestaan om glas, blik, plastic flessen, alcoholhoudende drank, drugs, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. U kunt hierop gecontroleerd worden.
 6. Het is niet toegestaan om met plastic bekers het terrein te verlaten.
 7. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bezoekers, jonger dan 18 jaar, die toch in het bezit zijn van alcoholische drank, zal de toegang worden ontzegd.
 8. Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 9. Agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen tegenover personeel en/of andere bezoekers worden niet getolereerd.
 10. Voor uw en onze veiligheid kan er gefouilleerd worden. Niet meewerken betekent geen toegang.
 11. Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft) drugs op het evenementen terrein is ten strengste verboden.
 12. Instructies van het personeel, de organisatie en de beveiligingsdienst dienen, in het belang van uw eigen veiligheid, terstond te worden opgevolgd. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.
 13. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan de feesten en alle festiviteiten in het centrum.
 14. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.
 15. Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg, aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel u de toegang weigeren. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.
 16. Het programma van dit evenement is met zorg samengesteld. Ondanks de zorgvuldigheid kan het voorkomen dat het programma door bijvoorbeeld ziekte moet worden aangepast. Daar waar mogelijk passen we het programma zo goed mogelijk aan zodat het aansluit bij het vooraf vastgestelde programma.
 17. Tijdens alle festiviteiten zijn er fotografen van de organisatie en pers aanwezig om videobeelden en/of foto’s te maken. Bij het betreden van het evenementen terrein stemt u ermee in dat deze beelden voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

Horeca op de Markt

Reserveren

Reserveren

Sponsoren van Harderwijk LIVE

Locatie

Harderwijk Live vindt plaats op de Markt van Harderwijk tegenover het oude gemeentehuis. Een groot plein omringt door een diversiteit aan terrassen, bars en restaurants, de plek voor een avond om nooit te vergeten.

Parkeren

Het beste kunt u parkeren in de ondergrondse parkeergarage van de Houtwal (P14). Hier bevinden zich ruim 450 parkeerplaatsen en het is maar een paar minuten lopen naar de Markt.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via info@harderwijklive.nl

Social Media